ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / PhDr. Lukáš Karnet
Datum publikace: 12.9.2016

PhDr. Lukáš Karnet

Pan Lukáš Karnet přes svůj zdravotní handicap působí v několika neziskových organizacích a institucích. Spolek Klára pomáhá, z. s., kde pracuje jako koordinátor pro styk s veřejností a konzultant v sociálním poradenství, se zaměřuje na pomoc pozůstalým a pečujícím osobám.

Je vzorem člověka ztělesňujícího úsilí, nadšení a energii.
Je aktivní a veřejně činný i na komunální úrovni. Působí jako předseda výboru Krajské rady NRZP, od roku 2010 je členem zastupitelstva MČ Brno­‑Líšeň a současně členem sociální a dopravní komise. Je mu blízká problematika zdravotně znevýhodněných, kde zastává princip celoživotní aktivity a mezilidské solidarity.
V neziskovém sektoru Jihomoravského kraje je činný již 13 let.

Ve svém volnu se věnuje natáčení amatérských filmů s herci s mentálním a kombinovaným postižením, zajímá se o veřejné dění, historii, veřejnou dopravu a rád fotografuje.

Lukáš svými aktivitami utvrzuje své okolí v tom, že omezení existují ve skutečnosti pouze jen v naší hlavě.

Nominoval:
Ing. Jan Eder, Klára pomáhá, z. s.