ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Magda Rothkögelová
Datum publikace: 17.10.2019

Magda Rothkögelová

Tělovýchovná jednota TATRAN Rousínov, z.s.
Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH), pobočka Rousínov
Klub seniorů Rousínov

Magda Rothkögelová je typ člověka, který by se pro druhé rozkrájel. Celý život cvičila, od dosažení
plnoletosti až do dnešního dne jako cvičitelka, nejprve v Račicích, později v Rousínově.
Samozřejmě naprosto dobrovolně. Obětavě se věnovala hlavně dětem – pobyty v přírodě, cvičení na
nářadí, sportovní hry, a donedávna byla organizátorkou většiny akcí pořádaných v Rousínově pro
děti.

Dnes se snaží tyto akce přenechávat mladším a věnuje se převážně seniorům. Kromě cvičitelské
činnosti vykonává i funkce ve vedení sportovních organizací. Před dvěma lety byla oceněna
nejvyšším sportovním vyznamenáním – Tyršovým zlatým odznakem.

Založila pobočku SPCCH a pořádá ozdravné pobyty, kde cvičí i s tělesně postiženými. Založila také
Klub seniorů v Rousínově. Vymýšlení a organizace akcí pro seniory – každý měsíc vycházky,
výlety, společné posezení, zájezdy do divadla, do lázní, návštěvy výstav, koncertů a různých
pamětihodností – je teď jejím životem.

Všechno dělá dobrovolně, bez nároku na odměnu a velmi obětavě. Pro její činnost v neziskové sféře
ji zná většina obyvatel města Rousínova i blízkého okolí.

V těchto organizacích zanechala během 55 let své dobrovolné činnosti nesmazatelnou stopu:

  1. Tělovýchovná jednota Račice.
  2. Tělovýchovná jednota TATRAN Rousínov, z.s., odbor Asociace sportu pro všechny (dříve
    ZRTV)
  3. Regionální centrum Sport pro všechny Vyškov, z.s. (RC SPV Vyškov),
  4. Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH), pobočka Rousínov
  5. TJ Sokol Královopolské Vážany, z.s.
  6. Klub seniorů Rousínov.

Je obětavá, nezištná, komunikativní, lidská, má hluboké sociální cítění, pomáhá lidem.
Paní Magda Rothkögelová má ráda keramiku, umění, ráda čte, batikuje a šije.

Navrhla:
Ludmila Havlíčková, Regionální centrum Sport pro všechny Vyškov, z.s.