ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Marek Baláš
Datum publikace: 9.9.2015

Marek Baláš

„Skauting mi dal hodně. Přivedl mě na místa, kam bych se nikdy nepodíval, obklopil mě lidmi, které bych sám nikdy nenašel, naučil mě věcem, které jsou v tomto světě téměř zapomenuty.“

Ing. Marek Baláš, Ph. D. je zasloužilým vedoucím a náčelníkem v řadách organizace Junák – český skaut. Přes více než 20 let se podílí na chodu Junáku, kde vystřídal řadu pozic od vedoucího oddílu po instruktora vzdělávacích kurzů. Je vnímán jako silná osobnost s výraznou přirozenou autoritou. Zakládá si na osobních vztazích napříč celou republikou a je schopný propojovat různé názorové proudy. V Junáku se chce do budoucna zaměřit na podporu dospělých, spolupráci s rodiči, revizi stezek a práci se Strategií Junáka.

Kromě organizace a aktivitám spjatých s Junákem, jakými jsou tábory, expedice a výpravy, se věnuje své rodině, psovi, vaření a zahrádkaření. Pracuje jako odborný asistent v Energetickém ústavu FSI VUT v Brně.

Nominoval: Petr Šabata, vedoucí střediska Junák – český skaut, středisko Královo Pole, z. s.