ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Marie Čalkovská
Datum publikace: 21.10.2020

Marie Čalkovská

Unie pečujících, z. s.

Paní Majka je pečující mamkou, která svými zkušenostmi napomáhá ostatním pečujícím
rodičům. Její jasné názory a odhodlání inspirují a motivují mnohé k zamyšlení a aktivitě.
Je velmi pracovitou a půvabnou ženou, působí též jako dobrovolník v rámci zajišťování
potravinové pomoci.

Je členkou představenstva ve spolku Unie pečujících, z. s.

Mezi její koníčky patří disk golf, tanec, turistika a kreativní tvoření.

Moc děkuji za její podporu.

http://www.uniepecujicich.cz/

Nominovala:
Dagmar Šléglová, Klára pomáhá, z. s.