ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Marie Duroňová, Mgr.
Datum publikace: 21.10.2020

Marie Duroňová, Mgr.

Paní Duroňová je již 29 let členkou Tělovýchovné jednoty Sokol Vranovice, a v letech
1991-1992 se podílela na jejím znovuobnovení.
V současné době je nejstarší členkou organizace a působí jako vzdělavatel TJ Sokol
Vranovice.

Podílí se i na kulturním dění v obci, především na oživení částečně již zapomenutých
tradic a zvyků, jako je nácvik Moravské besedy na zábavách a hodech. Aktivně pomáhá i
při organizaci každoroční Noci sokoloven.

Ve Zpravodaji obce publikovala činnost Sokola ve Vranovicích od začátku činnosti až po
současnost, zaměřila se hlavně na rozdíl v pořádání Sletů a Spartakiád. Věnovala
maximální snahu tomu, aby vranovští občané pochopili, že Spartakiáda v době totality
nahradila tolik světově oblíbené a navštěvované slety v Praze. Má za sebou i pravidelné
vydávání článků v oblasti historie Vranovic s názvem Rok na vsi.

Volný čas naplňuje prací s dětmi a mládeží, kterým se věnovala i jako učitelka na ZŠ. V
současné době připravuje prezentaci ochotnického divadla ve Vranovicích a vede kroniku
TJ Sokol Vranovice.

Nominoval:
Pavel Šťastný, starosta TJ Sokol Vranovice