ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Marta Joanidisová, Mgr., DiS.
Datum publikace: 14.10.2021

Marta Joanidisová, Mgr., DiS.

Paní Mgr. Marta Joanidisová působí jako statutární zástupce YMCA Brno, která se věnuje práci s
dětmi a mládeží a klubové činnosti.

Marta Joanidisová je jedním z těch, kdo drží brněnskou YMCA pohromadě. Celý život se věnuje
práci s dětmi a mládeží, jako vedoucí aktivit i jejich mentor. Je vždy ochotná naslouchat a pomoci s
jakýmkoli problémem. Od mládí organizuje tábory pro děti (i jejich rodiče), kroužky a jednorázové
kempy.

Vedle běžné náplně činnosti pro děti (a také zaměstnání pro běžnou obživu) se také obětavě
věnuje řízení naší organizace, na chodu YMCA Brno se aktivně podílí již 15 let.
Proto jsme rádi, že ji zde máme a nominace v této anketě je jen drobným poděkováním.
Mezi její koníčky patří sport, umění, práce v NNO. 🙂

Nominovala:
Zuzana Kříbková
YMCA Brno