ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Mgr. Emília Šalomonová
Datum publikace: 14.9.2017

Mgr. Emília Šalomonová

Emília Šalomonová, pro přátele Emilka, slaví spolu se základní organizací Českého svazu žen v Suchohrdlech u Znojma 50 let činnosti.

Je duší všech aktivit žen v obci i na okresní úrovni. Dlouhá léta působí v neziskovém sektoru, je předsedkyní základní organizace Českého svazu žen v Suchohrdlech, byla opět zvolena předsedkyní Okresní rady žen Znojmo, je členkou Krajské rady Jihomoravského kraje a členkou vrcholného orgánu Českého svazu žen Ústředního shromáždění. Všechny tyto funkce vykonává dobrovolně.

Své celoživotní zkušenosti předává mladým funkcionářkám nově vznikajících základních organizací Českého svazu žen ve znojemském okrese, jejichž náplní je práce s dětmi a seniory a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.

Paní Šalomonová se jako dlouholetá učitelka základní školy v obci Suchohrdly věnovala výuce a výchově dětí a v letech 1988–2000 působila jako ředitelka téže školy. Díky své lásce k četbě se stala i knihovnicí v obecní knihovně a působí i jako dlouholetá kronikářka základní organizace Českého svazu žen.

Svůj volný čas naplňuje kulturou, četbou a sportem, kterému se dříve věnovala i aktivně. Ráda cestuje se svojí rodinou a o prázdninách se věnuje péči o své vnuky.

Nominovala: Bronislava Milinková, RNDr., Krajská organizace ČSŽ Jihomoravský kraj, p. s.