ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Mgr. Zdeňka Dubová
Zdeňka Dubová
Datum publikace: 15.10.2018

Mgr. Zdeňka Dubová

Zdeňka DubováMgr. Zdeňka Dubová pracuje v posledních letech soustavně na řešení dvou zásadních společenských problémů: rozšiřující se propasti neporozumění mezi generacemi a zvyšující se pasivitou občanů, jejich nedůvěrou v politiku a neochotou aktivně se zapojit do řízení věcí veřejných. V obou oblastech zorganizovala v rámci občanského spolku Mezigenerace o. s., který založila, řadu akcí a projektů, které měly a mají reálné výsledky.

V oblasti zlepšování mezigeneračních vztahů šlo především o projekty jako Přijďte si hrát na Šelepku, Mezigenerační odpoledne, Senioři do škol nebo mezinárodní konference Stárnutí a mezigenerační vztahy. V neformálním vzdělávání k občanské angažovanosti vedl projekt Mezigenerační občanská nauka po třech úspěšných opakováních k vytvoření většího projektu MŮŽEŠ TO ZMĚNIT!, který byl oceněn první cenou za inovace ve vzdělávání Eduína 2017 v kategorii ZOOM, i k zapojení Mezigenerace o. s. do mezinárodního konsorcia projektu DEMOS, usilujícího o zvýšení zapojení občanů evropských států do veřejného dění.

Kromě svých aktivit v neziskové sféře, kde působí již šest let, je paní Dubová aktivní v komunální politice, které se věnuje vysoce nad rámec svých povinností. Stejně jako v Mezigeneraci o. s., i zde akcentuje témata občanské angažovanosti, vzdělávání a mezigenerační solidarity.

Paní Dubová působí jako zastupitelka MČ Brno-Královo Pole, zastupitelka města Brna, předsedkyně komise Rady města Brna (RMB) pro výchovu a vzdělávání, členka kulturní komise RMB, redakční rady Metropolitanu, kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna (ZMB) a Rady Brno-Zdravé město.

Zdeňka Dubová je příkladem efektivního spojení aktivit komunální politiky a neziskové sféry ve prospěch komunity i celé společnosti.

Největším koníčkem paní Dubové je rodina. S manželem mají dvě dospělé dcery a poměrně nově i malého vnoučka, se kterým oba velmi rádi tráví čas. V téměř výjimečných volných chvílích paní Dubová ráda zkrášluje chalupu a přilehlou zahradu.

Nominuje: Mezigenerace, o. s.