ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Milada Temcsáková
Datum publikace: 16.10.2022

Milada Temcsáková

Po 8 letech práce jako terénní pečovatelka pracuje paní Milada Temcsáková od roku 2014 jako pěstounka na přechodnou dobu. Vychovala 3 vlastní děti, nyní má v přechodné péči už 8. dítě.
Děti přicházejí k přechodným pěstounům zpravidla jako novorozeňata a měly by zůstat maximálně
jeden rok, není však výjimkou, že trvá déle, než jsou umístěny do stálé rodiny, ať už pěstounské
nebo adoptivní.

Kromě svého povolání provozuje paní Milada od začátku roku 2020 Koníkovský skládek potřeb pro
pěstouny a matky v nouzi. Za tu dobu jím prošlo téměř 150 klientů.
Pečovatelské profese jsou v naší společnosti silně nedoceněny. Paní Milada kromě každodenní
čtyřiadvacetihodinové péče o opravdu malé děti nezištně pomáhá. Některým klientům radí i se
zařízením osobních věcí – vyřizováním na úřadech, nalezením lékaře, hlídáním dětí. Vloni
uspořádala pro klientské rodiny vánoční besídku s cukrovím, děti i ženy dostaly malé dárečky.
Letos ji plánují zopakovat.

Pokud jí to čas dovolí, ráda tráví čas na své zahrádce a procházkami v přírodě.

Nominovala:
Mgr. et Mgr. Jitka Kratochvílová
Soroptimist International Club Brno I, z.s.