ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Milan Čamlík, Mgr.
Milan Čamlík
Datum publikace: 13.11.2023

Milan Čamlík, Mgr.

Milan Čamlík

Krok Kyjov, z.ú.

Organizace působí v Kyjově.

Zabývá se léčbou drogově závislých

1. Založení Terapeutické komunity pro drogově závislé se zaměřením na rodinnou terapii – Pan Milan Čamlík má více než 30 let praxi v oblasti závislostí. V roce 1998 založil spolu se svojí ženou Terapeutickou komunitu Krok pro drogově závislé. Od té doby zde působí jako vedoucí terapeut. Investoval celý svůj život do pomoci závislým lidem a jejich rodinám. Od počátku své terapeutické praxe se zaměřuje na práci s rodinným systémem klienta. Jeho osobitý přístup dopomáhá k tomu, že mají absolventi komunity vysokou úspěšnost v abstinenci.

2. Environmentální aktivity ve spolupráci s odborem životního prostředí JMK a ornitologickou organizací SOS Bird life Slovensko – Zasloužil se o úzkou spolupráci s odborem životního prostředí JMK v rámci které se organizace Krok podílí na managementu přírody Věstonické nádrže. Díky této spolupráci došlo k nárůstu ptačí populace rybáka obecného a k velkým změnám v biodiverzitě krajiny. Došlo k návratu k původní péči o krajinu ve formě spásání pomocí ovcí.

3. Založil sociální podnik Farma Krok, který dává možnost získání pracovních návyků obtížně zaměstnatelným osobám. Podnik zaměřuje své aktivity zejména na krajinný management a aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Dalšími aktivitami je stavební činnost, drobná kovovýroba a dřevovýroba. Vytváří pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané a zaměstnává osoby ohrožené sociálním vyloučením. Přispívá k rozvoji dovedností a k osvojování si základních pracovních návyků. Provádí zaučování do různých profesí, umožňuje získání praxe a pomáhá jim se začleňováním do společnosti.

Aktivity navrhovaného v jiných oblastech (např. veřejném sektoru, podnikatelských aktivitách podporující neziskové organizace apod):

Charismatická osobnost, která pozitivně ovlivnila životy mnoha lidí a jejich rodin.

Přímost v komunikaci, jednotný přístup ke klientům, zapálený pro svou profesi. Dokáže lidi motivovat a vyzdvihnout jejich silné stránky, má víru ve změnu.

Rád cestuje, fotografuje, poznává život místních obyvatel, nasává atmosféru nových míst a jejich památky. Zajímá se o pěstování bonsají. Užívá si společného času s vnoučaty. Pracuje rád v dílně a něco vytváří. Věnuje se své rodině, je manuálně zručný a dokáže to předat dále.

Působí jako vedoucí terapeutické komunity Krok

V neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji působí již 25 let

Informace o osobě nebo organizaci, která nominaci provádí:

Veronika Vašíčková, Mgr., Krok Kyjov, z.ú.

Hlasování