ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Mgr. Milena Sedláčková, DiS
Datum publikace: 12.9.2016

Mgr. Milena Sedláčková, DiS


Milena Sedláčková pracuje jako sociální pracovnice ve Svazu tělesně postižených v České republice z. s. a pomáhá handicapovaným lidem hájit jejich specifické potřeby a zájmy i jejich práva.
Příkladně navenek reprezentuje Svaz tělesně postižených z. s., městskou organizaci Brno.
Tvoří a distribuuje měsíčník PAPRSEK­‑časopis pro handicapované spoluobčany i ostatní občany, které podobná problematika zajímá a pomáhá postiženým lidem najít zaměstnání.

Je též velmi činná v Unii Roska – reg. org. ROSKA Brno – město, z. p. s., která sdružuje osoby s onemocněním roztroušená skleróza v brněnském regionu. Smyslem sdružení je pomáhat zlepšovat a co nejdéle udržet fyzickou i psychickou kondici svých členů pravidelným rehabilitačním cvičením, hipoterapií, ergoterapií, plaváním, trénováním paměti, právním a sociálním poradenstvím.
V neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji působí již šest let.

Udržuje spolupráci se členy dalších neziskových organizací – Parkinson společnost z. s., Klub stomiků Brno z. s. a Nofoot Nostress, o.s. – dobrovolné, nezávislé společenství, sdružující osoby se zdravotním handicapem s amputací dolních končetin a osob spřízněných s tímto postižením.
Dále pak zastupuje Svaz tělesně postižených z. s. v Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje.

Práce pro potřebné je její zálibou i koníčkem.

Nominovala:
Miroslava Ptáčková, Svaz tělesně postižených v České republice z. s., městská organizace Brno