ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2020 / Mimořádná výzva k předkládání projektů
Zprávy 2020
Datum publikace: 2.4.2020

Mimořádná výzva k předkládání projektů

Zahájení mimořádné výzvy k předkládání návrhů projektů v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19.
S ohledem na současnou situaci by mohla být tato výzva pro některé z vás využitelná.
Výzvu spustila Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative, CEI), která je sdružením pro regionální přeshraniční spolupráci zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Výzva se zaměřuje na následující oblasti intervence:

·         Zdravotní péče a telemedicína

·         Vzdělávání a e-learning/distanční vzdělávání

·         Podpora nejmenších, malých a středních podniků
Celkový rozpočet výzvy činí 600 tisíc EUR. Žádost mohou podávat členské státy CEI (včetně ČR), upřednostněni však budou žadatelé ze zemí mimo EU. Je možné získat grant až do výše 100 % rozpočtu projektu (max. však 40 tisíc EUR). 

Termín pro podání žádostí je 9. dubna 2020.

Podrobnější informace naleznete zde: https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare