ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Miroslava Jílková
Datum publikace: 16.10.2022

Miroslava Jílková

Paní Miroslava Jílková pracuje jako vrchní zdravotní sestra v domově pro seniory.
Je jedním z pilířů neziskové organizace Betanie – křesťanská pomoc, z.ú., která se věnuje sociální a
zdravotní službě potřebným.

V Domě důstojného stáří v Brně-Maloměřicích vede kolektiv zdravotních sester a pracovníků v
sociální službách, kteří pečují o seniory a zdravotně postižené klienty.

Je vždy na ni spolehnutí a ačkoliv jde o vedoucího pracovníka, je kdykoliv ochotna ve službě
nahradit nemocné spolupracovníky. Pomáhá při zajišťování odborné praxe studentů v našem
domově, spolupracuje s ošetřujícími lékaři, organizuje vyšetření klientů specialisty. Zejména si
ceníme její pomoci při zabezpečení paliativní péče pro naše klienty v terminálním stadiu.
Ve volném čase, kterého jí určitě nezbývá mnoho, se věnuje v prvé řadě své rodině, dětem,
odpočinku na chatě a zahrádce i společnému cestování.

Nominovala:
Ing. Jitka Bednářová
Betanie – křesťanská pomoc, z.ú.