ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Miroslava Ptáčková
Datum publikace: 17.10.2019

Miroslava Ptáčková

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. , městská organizace Brno

„Nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci někomu.“
Ronald Reagan

Paní Miroslava Ptáčková je od roku 1978 členkou organizace Svazu tělesně postižených.
Pro svoje hluboké znalosti problematiky občanských sdružení byla v roce 2008 navržena a zvolena
do funkce předsedkyně Svazu tělesně postižených o. s. městské organizace Brno.
Současně byla zvolena předsedkyní Svazu tělesně postižených v České republice o. s. krajské
organizaci Jihomoravského kraje.

Vedle své profese vykonává paní Ptáčková bezplatnou funkci předsedkyně a současně vede
účetnictví krajské, městské a okresním organizacím.

Paní Ptáčková je ve funkci předsedkyně 11tý rok. Za tu dobu se změnilo právní postavení neziskové
organizace. Co se nezměnilo, je její snaha o zajištění a rozšíření služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory. Na základě svých vlastních prožitků a životních zkušeností velmi dobře
rozumí lidem se zdravotním postižením a umí jim pomoci.

Do organizace dojíždí ze Znojma. Se Svazem tělesně postižených jde velký kus svého života. Jde
cestou poctivé práce, vysoké zodpovědnosti, korektnosti a velké odpovědnosti vůči lidem se
zdravotním postižením.

Nikdy o žádném ocenění nepřemýšlela.
Zná situace, kdy zdravý rozhoduje o postiženém. Proto v práci sází na své zkušenosti a na vlastní
rozum.

V současnosti práci v nestátní neziskové organizaci charakterizovala následovně:
“V každém byrokratickém systému narůstá papírování tím, že trávíte čím dál více času vedením
výkazů o své práci a pracujete čím dál méně. Ustáleného stavu se dosáhne teprve tehdy, až když
výkazům věnujete veškerý čas a práci žádný.“

Murphy

Navrhla:
Mgr. Milena Sedláčková, DiS., Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., městská organizace Brno