Motivační kurz projektu Klíč k pomoci

V pondělí 26. dubna 2021 se v Brně na Úřadu práce v ČR uskutečnil Motivační kurz, jeden z kurzů pro účastníky v projektu Klíč k pomoci.
Osoby pečující o osobu blízkou, zařazené do tohoto projektu, mají možnost absolvováním kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů zvýšit svoji šanci k získání pracovního zařazení dle vlastního výběru.

 

Sekretariát ANNOJMK, z.s.
Zdeňka Veselá
Kounicova 3, 602 00 Brno
e-mail: info@annojmk.cz
tel.: 541 215 533

 

IČO 67007317
Číslo účtu: 2600107759/2010

Sledujte nás: