Na požáry se připravuje i Evropská unie. Plánuje posílit zásahovou jednotku rescEU

  • Publikováno: 15. 1. 2020

Tisková zpráva

Praha (10. ledna 2020) – Evropská komise plánuje navýšit kapacity mechanismu civilní ochrany zvaného rescEU. Ten dnes disponuje záchranářskou flotilou
devíti hasičských letadel a devíti helikoptér, schopnou okamžitě zasáhnout během ničivých požárů kdekoliv v Evropě, ale i mimo ni.

Rok 2017 představoval pro Evropu zásadní zlom v přístupu k civilní ochraně. Lesní požáry tehdy spálily více než 1,2 milionu hektarů půdy a vyžádaly si 127 lidských životů. Evropská komise proto předložila návrh na posílení a modernizaci vlastního mechanismu civilní ochrany, který začal pod názvem rescEU fungovat v roce 2019. „V srpnu roku 2019 čelilo Řecko mimořádné přírodní pohromě. Po celé zemi vypuklo během 24 hodin celkem 56 lesních požárů. Mechanismus civilní ochrany EU neprodleně zareagoval a vůbec poprvé aktivoval rezervní záchranářskou flotilu rescEU. Do postižené oblasti byla vyslána tři letadla z Itálie
a Španělska, která Řecku pomohla požáry zvládnout,“
popisuje fungování jednotky rescEU Janez Lenarčič, evropský komisař pro řešení krizí.

Současnou flotilu poskytlo šest zemí – Chorvatsko, Francie, Řecko, Itálie, Španělsko
a Švédsko. Také vzhledem k probíhajícím požárům v Austrálii pracuje nyní Janez Lenarčič na posilování mechanismu civilní ochrany rescEU. Přechodné období mechanismu rescEU bude podle plánu trvat do roku 2025. Vytvořené kapacity by kromě řešení následků klimatických změn měly reagovat i na další druhy pohrom, včetně nouzové lékařské pomoci či biologických, radiologických, chemických a nukleárních incidentů.

V případě dotazů prosím kontaktujte:
Pavla Soukupová, Ewing Public Relations, e-mail:
soukupova@ewingpr.cz, telefon: +420 775 312 033

Štítky: