ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Návrh nové koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje je zveřejněný k připomínkování
Datum publikace: 17.10.2014

Návrh nové koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje je zveřejněný k připomínkování

Na stránkách Jihomoravského kraje je v sekci Sociální oblast zveřejněný návrh připravované Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 včetně připomínkového formuláře. Termín pro podání připomínek je stanoven na 24.10.2014.