ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / OP Zaměstnanost – výzva č. 41 Budování kapacit NNO
Granty
Datum publikace: 20.11.2015

OP Zaměstnanost – výzva č. 41 Budování kapacit NNO

Dne 19.11.2015 byla vyhlášena výzva č. 41  Operačního programu Zaměstnanost Budování kapacit NNO, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.Bližší info na http://www.esfcr.cz/vyzva-041-opz.

Ukončení příjmu žádostí: 31.1.2016