ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2016 / OPZ výzva 24 Prodloužení příjmu žádostí
Zprávy 2016
Datum publikace: 8.3.2016

OPZ výzva 24 Prodloužení příjmu žádostí

Upozorňujeme, že u výzvy č. 024 OPZ „Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny“ došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu, kdy termín ukončení příjmu předběžných žádostí je 31. 10. 2016 a termín ukončení příjmu plných žádostí 30. 12. 2016 . Aktualizovaný text výzvy naleznete na http://www.esfcr.cz/file/9372/.