ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Otázky pro koordinátorku ankety Zdeňku Veselou
Zdeňka Veselá
Datum publikace: 22.6.2017

Otázky pro koordinátorku ankety Zdeňku Veselou

 Zdeňka Veselá

Máte vlastní zkušenost s činností neziskového sektoru?

V době, kdy byly mé 4 děti malé, jsme se v týdnu pohybovali mezi kluby maminek s dětmi, cvičením v Sokole a skautskými schůzkami, které daly mým dětem zažít život ve společnosti stejně zaměřených vrstevníků. Později to byly různé aktivity ve farnosti, prácei se seniory a v současné době jsem vděčná za odlehčovací službu stacionáře, který navštěvuje moje maminka.

Všichni, se kterými jsem se v těchto neziskových organizacích setkala, si zaslouží moji úctu.

Jaké jsou vaše dojmy z předchozích ročníků ankety Osobnost NNO JMK?

Jako zaměstnanec ANNO JMK jsem dostala anketu na starost. První ročník byl zkušební, ve druhém jsem již zkušenosti zúročila. Setkala jsem se s mnoha úžasnými lidmi, kterým se jejich kolegové rozhodli poděkovat tím, že je do ankety přihlásili. Nejvíc mi utkvěl v paměti jeden kandidát, který tvrdil, že na tuto nominaci nemá nárok, neboť nikomu zatím nezachránil život. Všichni tito lidé byli „muži a ženy“ na svých místech.

Co chcete popřát letošním účastníkům nominovaným na toto ocenění?

Přeji jim hodně chuti a sil k práci, která není nijak zvlášť honorovaná, ale která je velice důležitá. Nejen, že dělají, co je v jejich silách, ale zasévají do srdcí lidí kolem sebe povědomí, že má smysl pomáhat a ne vždy je rozhodující – co za to.