ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Osobnosti v neziskovkách / Ovlivnili jsme, jak se bude dotační program administrovat, říká Gerta Mazalová
Osobnosti v neziskovkách
Datum publikace: 17.12.2014

Ovlivnili jsme, jak se bude dotační program administrovat, říká Gerta Mazalová

I díky zastoupení neziskového sektoru v komisi Rady JMK zápolí jihomoravské neziskovky s menším množstvím legislativních těžkostí v souvislosti s dotacemi z kraje. V komisi legislativní, organizační a majetkové hlídá zájmy neziskového sektoru v kraji Gerta Mazalová – energická dáma a předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace.

Za neziskové organizace zasedají v komisích Rady JMK lidé v pozici stálých hostů, jsou tedy bez hlasovacího práva. Jak vnímáte tuto svou roli a co obnáší práce v legislativní, organizační a majetkové komisi?

Jak jste řekla, jsem v komisi jako stálý host, což by měl být člověk, který mlčí a poslouchá. Ale to já neumím, jak vidíte (smích). Máme přátelský kolektiv. Schvalujeme úpravy stanov společností, aby byly v souladu se zákonem nebo upravujeme jednací řády. Naposledy to byl jednací řád Cejiza v rámci ušetření finančních prostředků. Cejiza je společnost, která shrnuje zakázky a dělá výběrová řízení pro kraj.

Jak se projevuje Vaše spolupráce s ANNO JMK v činnosti komise?

Pravidelně podávám veškeré informace, hlavně témata týkající se neziskových organizací. předsedovi výkonného výboru  Jaromíru Hronovi. Také přednáším  návrhy zpracované asociací ANNO JMK a většinou jsou přijaty. Při jednání o směrnici, která měla zajistit jednotný postup při poskytování finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje a při poskytování dotací, jsem dávala na komisi připomínky ANNO. Naše návrhy, s nimiž přišla asociace, se týkaly čtyř oblastí, a všechny se zapracovaly.

Kterých čtyř oblastí se tyto pozměňující návrhy neziskovek týkaly?

Zaprvé to byl návrh, že některé akce nejdou udělat jinak než částečně dodavatelsky. Navrhli jsme nastavit omezující procento, kupříkladu že je podíl subdodávek 30 %.

Druhý bod změny byl dotaz k podpoře de minimis. Každá dotace není nutně v režimu de minimis, pouze některé, a to platí i u projektů EU. Pokud projekt neohrožuje konkurenční prostředí EU, pak by zjednodušeně řečeno v režimu de minimis být neměl – například projekty OPLZZ.

Třetí dotaz se týkal toho, jak se bude řešit, když dotace nedosáhne požadované výše. Například když žádáme 100 tisíc korun, hodnota projektu je 130 tisíc korun, dostaneme 50 tisíc korun a tudíž logicky nemůžeme dodržet i hodnotu projektu. Návrh zněl, že procentuální snížení celkových nákladů bude odvislé od procentuálního snížení dotace – například pokud jsme dostali 50 % z původně žádané dotace, celkové náklady se také snižují na 50 %.

Čtvrtý bod se týkal značení dokladů. Nový návrh zněl: „Hrazeno z dotace JMK, číslo smlouvy, rok a zkratka dotačního programu.“ To je děsně dlouhé, na mnohé doklady se to ani nedá natisknout či napsat. Navrhli jsme ponechat původní „Hrazeno z dotace JMK“, jinak je to zbytečné zvyšování administrativní zátěže pro příjemce.

Dostávají se Vám na stůl i nějaké zajímavosti v souvislosti s prací komise?

Většinou jde jen o úpravy dokumentů nebo prodej či přenechání majetku. Například jsme jednali o návrhu, zda prodat nebo neprodat pahorek s bustou Napoleona. To jsme odsouhlasili, protože i tak se o něj stará tamější parta nadšenců.

Ještě déle, než „kopete“ za neziskovky v komisi Rady, bojujete za práva spotřebitelů ve Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, jehož jste předsedkyní. Jak se prolíná spolupráce SOS s ANNO JMK a jinými neziskovými organizacemi v kraji?

Původně jsme byli pouze Sdružením obrany Jihomoravského kraje a kraje Vysočina s centrem v Praze, nyní jsme celorepubliková organizace s centrem v Brně a  v Praze máme pobočku. Pod Koordinační centrum v Brně spadá letos 17 osobních bezplatných poraden v ČR, v lednu chceme zřídit další poradnu ve Zlíně. Spolupráce s ANNO JMK je pro nás důležitá. Navzájem si radíme a pomáháme. Spolupráce je nadstandardní.

 

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace platí za uznávanou instituci, denně publikujete stanoviska na různé otázky, poskytujete rozhovory jednotlivcům i médiím. Kdo vzdělává týmy SOS?

Naše odborné právní poradce pravidelně školí odborní právní garanti SOS-Asociace Mgr. Karel Carbol, který je v současné době pracuje u Nejvyššího správního soudu ČR, a Mgr. Tomáš Palla, jenž je odborovým právníkem. Pravidelná školení probíhají několikrát ročně a poradci se pravidelně účastní zkoušek, aby získali Certifikát odborného právního poradce, bez kterého by nemohli poskytovat poradenství.

S vydáním právního stanoviska k novému občanskému zákoníku a otázce záruky jste předběhli i ministerstvo spravedlnosti. Nabízí se tedy otázka, zda vaše odborné názory využívá i jindy…

Spolupracujeme s ministerstvem spravedlnosti a ministerstvem místního rozvoje (MMR), také s naším donorem ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Neustále vydáváme další pozměňovací návrhy, které jdou ve prospěch pro spotřebitele.

Nový občanský zákoník je velmi vágně zpracován, mnohé věci jsou nejasné i odborníkům. Odpovědí z ministerstva spravedlnosti na naše právní stanoviska byl souhlas prakticky se všemi našimi názory. A když jsme podávali návrhy na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, byly ze čtyř návrhů tři přijaty. Jsme jediní ze spotřebitelských organizací, kdo byl takto úspěšný. Pro ministerstvo místního rozvoje zpracovali naši garanti návrhy změn v oblasti cestovního ruchu ve prospěch spotřebitelů a naši garanti také zpracovávají pravidelně i Evropské směrnice, ke kterým se jasně vyjadřujeme… Společně s MMR jsme také vydali i tiskovou zprávu na ochranu spotřebitelů proti podvodným praktikám některých internetových portálů (Zapakatel.cz a Brána slev).

Jak se změnil zákon o ochraně spotřebitele? Podala SOS-Asociace pozměňovací návrhy?

Ano, chtěli jsme v něm určité úpravy, které však neprošly. My jsme se ale nedali a podali jsme návrh znovu. Chceme, aby v něm byly hlavně ceny nabízeného zboží, například i zmíněné deky za 16 tisíc nebo hrnce za 40 tisíc korun, nejen ohlašovací povinnost pro pořadatele ukázkových a prodejních akcí. Na zavedení těchto úprav spolupracujeme s poslanci napříč politickým spektrem.

Přicházíte k tématům jen aktivně vlastním sledováním situace, nebo někdy dostáváte „echo“ o novinkách z jiných zdrojů?

Druhá varianta je správně. Například Český plynárenský svaz nás upozornil na některé změny v neprospěch spotřebitelů v novele energetického zákona. Hned jsme se na to zaměřili. Nebo jsme dostali dopis z rozhodčího soudu při Hospodářské a agrární komoře. V něm nás upozorňovali, že mobilní operátoři se snaží prolobovat do zákona přílepek ve smyslu, že by si každý operátor založil vlastní rozhodčí soud a jen by to oznámil telekomunikačnímu úřadu.  Oslovili jsme Hospodářský výbor PČR, další poslance a poslankyně a tento návrh tam nebyl vložen.

Co je hlavní myšlenkou práce SOS-Asociace?

Snažíme se prosadit, aby byl ve výhodě spotřebitel, protože ten platí a je vždy slabší stranou při jednání. Nikdy nemůže čelit proškoleným manažerům. To platí zejména o seniorech.

Zabýváme se internetovým prodejem, podomním prodejem, předváděcími akcemi i pevnými obchody. Když uvedu příklad – je hodně společností, které prodávají vouchery. Klienti mají jet do Paříže, neodletí, přitom jsou některé společnosti zadlužené. Vynalézavost některých obchodníků je vysoká a podvodů stále přibývá, proto i my musíme být stále připraveni proti nim bojovat.a spotřebitele nejen chránit, ale i školit, vzdělávat a znát jejich práva.

Kde se lidé mohou obracet na SOS-Asociaci a odkud čerpáte finance na provoz?

V ČR je 17 bezplatných poraden a právní centrum, které dřív bylo v Praze, máme nyní tady v Brně. Kontakty na ně získají spotřebitelé na našich webových stránkách  www.asociace-sos.cz a financováni jsme z MPO a MMR, kam podáváme žádosti o dotace. Hodně nám pomáhají také některá města i kraje, které pak zveřejňujeme na našich webových stránkách. V Opavě jsme nedávno  otevřeli novou poradnu SOS-Asociace, kde jsme vyškolili pracovníky. K provozování našich bezplatných osobních poraden musíme zajistit finanční prostředky na nájmy a služby, internet, kancelářskou techniku… V době, kdy jsme neměli ani korunu, nám s provozem brněnské pobočky pomáhalo Město Brno, Jihomoravský kraj a Městská policie Brno. Už osmým rokem školíme v Senior Akademii, kterou pořádá pro seniory právě Městská policie v Brně.

Už dvakrát jste byla v Senior Akademii vyhodnocena jako nejlepší lektor, evidujete Vy nebo celé SOS další úspěchy tohoto ražení?

Ano, máme. Odbor prevence kriminality navrhl SOS do soutěže mezi nejlepší preventivní projekty krajů, měst a obcí. V projektu BRNO BUSINESS & Style  jsme byli opět zařazeni mezi  TOP 100 organizací, které hýbou Brnem jako Organizace roku 2014. Těší nás, že naše práce je potřebná a nezůstává bez povšimnutí.

V čem může návštěva poradny lidem pomoci?

Naši odborní právní poradci jsou kvalifikovaní a dokážou lidem pomoci i v těch nejsložitějších životních situacích. Velmi často jim návštěva naší poradny pomůže v jejich problémech a navrácení peněz. Zaměřujeme se především na spotřebitelské právo, avšak to je velmi široké a souvisí s ním i mnoho dalších oblastí. Jmenovat je zde by bylo velmi zdlouhavé, doporučuji se podívat na naše webové stránky, kde naleznou mnoho potřebných informací.

Jak hodnotíte přítomnost zástupců neziskového sektoru v komisích Rady JMK?

Přítomnost zástupců NNO je přínosem i  z toho důvodu, že můžeme zástupce samosprávy seznámit s tím, co vše neziskové organizace dělají, že v podstatě suplují roli kraje a státu a mohou mnohé ovlivnit.

Spolupracujete s neziskovými organizacemi i mimo platformu ANNO JMK?

Máme mnoho neziskovek za partnery a kdykoli zavolá jakákoli neziskovka, pomáháme přednostně jí. Musíme si pomáhat, vždyť máme jeden cíl.

S blížícími se Vánocemi hrozí lidem větší tlak ze strany nekalých prodejců. Kde se zájemci dozví, jak je prohlédnout dříve, než bude pozdě?

Průběžně vzděláváme veřejnost na besedách a pravidelně vystupujeme v rozhlase. Také na vánočním veletrhu, který byl od 5.–14. prosince 2014 jsme měli vlastní  stánek a naši odborní poradci přednášeli o tom, jak nakupovat, upozorňovali na podvodné internetové stránky a radili jak bezpečně nakupovat. Také návštěvníkům BVV rozdávali informační letáky, brožurky a různé tisky.

Autor:

Gerta Mazalová

Mgr Lenka Juřenová