ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Pavel Růžička, Mgr.
Pavel Růžička
Datum publikace: 13.11.2023

Pavel Růžička, Mgr.

Pavel Růžička

Folklorní sdružení Kyjov, z.s.

Dětské kočovné divadlo Lidičky, DNS Kyjováne

  • hudební, taneční a dramatická výchova dětí
  • produkce, dramaturgie a režie divadelních představení a programů s folklorní tématikou
  • kočovné divadlo

 Pavel Růžička je amatérský umělec, přesto v současné době jeden z největších aktérů kulturního života na Kyjovsku.

Několik let byl uměleckým vedoucím kyjovského folklorního souboru Kyjovánek a jeho muziky. Kyjovánek absolvoval pod jeho vedením desítky vystoupení v ČR i v zahraničí. Sám byl také tvůrcem tanečních choreografií a desítek hudebních úprav. S tím samozřejmě souvisí i nácvik s dětmi. Byl autorem i několika velkých pořadů a vánočních koncertů. Jím komponovaná a vedená vystoupení dětí mnohokrát postoupila v regionálních i krajských soutěžích až do celostátní přehlídky dětských souborů v Jihlavě. 

V posledních letech se intenzivně věnuje divadlu a již 12 let je principálem kočovného divadýlka z Kyjova. Není to však lecjaké divadélko! Absolvuje totiž ročně až 30 představení v obcích celého regionu a vždy jeden týden na povoze s koňmi – kočovně.

Jeho vystoupení jsou vždy nadšeně očekávána a ještě více nadšení jsou malí i velcí diváci při odchodu z představení. Napsal texty k 18ti pohádkám, které zhudebnil kyjovský hudebník Víťa Začal Pavel je pak s dětmi nacvičil. Pustil se však také do projektu s už vyrostlými divadelníky a dalšími kamarády, se kterými nacvičil velmi úspěšnou hudební hru Planety. Ta byla již několikrát úspěšně uvedena v obcích na Kyjovsku a poslední vystoupení v Městském kulturním středisku v Kyjově se setkalo s obrovským úspěchem a ovacemi přeplněného divadelního sálu ve stoje.

Pavel ale už plánuje další pokračování. Některé jeho autorské pohádky, podle časových možností, jsou také na YouTube, kde mají statisíce až miliony shlédnutí.

Všechna jeho představení i větší komponované programy nedokážeme ani spočítat. Většina z nich je na jihu Moravy, ale „Divadýlko“ znají (díky YT) i v jiných částech ČR a SR, kam dle svých možností a zájmu taky vyjíždí.

Pavel Růžička je zapáleným rozsévačem kultury a radosti nejen pro děti a je těžko pochopitelné, jak všechny tyto aktivity zvládá ve spojení se svým zaměstnáním a soukromým životem.

Zaslouží si uznání a čest nás všech, kteří jsme jen konzumenti, ale i těch jimž je inspirací!

  •  Aktivní muzikant (folklor, jazz), moderátor, lyžař a vodák
  • Dlouholetý organizační vedoucí a vedoucí nácviku starší skupiny tanečníků
  • Vedoucí dětské muziky Kyjovánek
  • Choreograf a dramaturg
  • Vedoucí Dětského kočovného divadýlka Lidičky (autor, režisér organizátor)

V neziskovém sektoru působí již 15 let.

Informace o osobě nebo organizaci, která nominaci provádí:

Anna Čarková, Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Hlasování