ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Petr Škranc, Mgr.
Datum publikace: 14.10.2021

Petr Škranc, Mgr.

Pan Mgr. Petr Škranc pracuje ve spolku Klára pomáhá, z. s., jehož náplní je pomoc pečujícím a
pozůstalým.
Zaměření pana Petra Škrance je opravdu široké. Působí nejen jako muzikoterapeut, speciální
pedagog, akreditovaný lektor muzikoterapie, lektor seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, je
též členem pracovní skupiny pro vznik povolání muzikoterapeut (NSP II.) a předsedou Asociace
muzikoterapie (Mezinárodní asociace uměleckých terapií z.s – MAUT).

Bohatá je i jeho lektorská činnost, v Akademii Alternativa s. r. o. se podílí na vzdělávání budoucích
muzikoterapeutů. Věnuje se i divadelní činnosti v Divadle Járy Pokojského (Divadlo Barka).
V neziskové oblasti působí již 21 let.

Petr i přes svůj vlastní handicap, kdy se pohybuje pomocí kolečkového křesla, vystudoval speciální
pedagogiku a muzikoterapii, aby mohl pomáhat druhým. Nejen, že své nadšení a elán předává
svým žákům a budoucím kolegům, ale prostřednictvím muzikoterapie využívá hudbu jako léčebný
prostředek u lůžka v domovech pro seniory, s handicapovanými dětmi i v rodinách v rámci
navázání a upevnění vztahů mezi mladou a seniorskou generací, prostřednictvím hudebních
aktivit.

Mezi jeho záliby patří hudba, zpěv, divadlo a literatura.

Nominovala:
Renáta Klímová (předsedkyně spolku)
Klára pomáhá z. s.