ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Petra Glosr Cvrkalová, Mgr.
Datum publikace: 21.10.2020

Petra Glosr Cvrkalová, Mgr.

Nadační fond Vrba, Zpátky do života, Freedom, spolek ZpěvAhra

Paní Petra Glosr Cvrkalová je aktivně činná hned v několika neziskových organizacích.
Nadační fond Vrba, jehož je ředitelkou, byl založen v roce 2016 spolkem Zpátky do života
jako unikátní projekt, jehož posláním je především praktická pomoc v ovdovělých rodinách
s dětmi.

Komunitní a volnočasové centrum Freedom Art, ve kterém též pracuje, nabízí smysluplné
využití volného času dětí i dospělých v Nedvědici u Brna. Ve spolku ZpěvAhra působí paní
Cvrkalová jako sbormistryně. Věnuje se výuce hudby a též rozvoji kulturních aktivit
seniorů.

Paní Petra Glosr Cvrkalová pracuje nad rámec pro všechny, kdo to potřebuji a nehledí na
osobní prospěch.

Je cílevědomá, dobromyslná, má ráda hudbu, kulturu, divadlo a cestování.

www.nfvrba.cz, www.freedomart.cz

Nominovala:
Dagmar Štěpánová, Erminea, s.r.o