ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Povinné údaje
Datum publikace: 30.4.2015

Povinné údaje

a) Informace o nominovaném kandidátovi

veřejné:

Jméno a příjmení

neveřejné:

Rok narození

Adresu

Kontakt (telefon / email)

b) Informace o konkrétních aktivitách nominované osobnosti:

Nezisková organizace v níž působil (a) či působí:

a) název organizace

b) obec (obce) působnosti

c) hlavní zaměření činnosti organizace

1.

2.

3.

další organizace lze přidat…..

Pracovní pozice na níž navrhovaný působil (a) či působí:

Počet let práce v neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji:

Aktivity navrhovaného v jiných oblastech (např. veřejném sektoru, podnikatelských aktivitách podporující neziskové organizace apod)

Další činnosti, kterými si plní čas, zaměstnání (pokud je odlišné od bodu výše), rodina, koníčky, přání do budoucna.

Popis vlastností nominované osobnosti.

Rozsah zaslaných příspěvků je 150–200 slov, případně stačí popsat v bodech, ale vždy ve větách, obšírněji. Příběh musí být pravdivý. Počet nominací je omezen jedním kandidátem na jednu nestátní neziskovou organizaci.

Nominovat může kterákoli z nestátních neziskových organizací se sídlem v Jihomoravském kraji nebo pobočka působící v Jihomoravském kraji.

Za správnost údajů o kandidátovi ručí výhradně nominující organizace. Ta uchová i písemný souhlas, ze kterého je patrný souhlas kandidáta s jeho nominací.

Na základě uvedeného kontaktu bude nominovaný kandidát osloven a bude s ním domluvena schůzka, na které bude přítomen fotograf a pořídí dokumentační foto s kandidátem v jeho pracovním prostředí či oblasti, kde se pohybuje a pracuje.

c) Informace o osobě nebo organizaci, která nominaci provádí

Jméno a příjmení, titul

Celý název organizace

IČO

Adresa

Kontakt (telefon, email)