ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Pozvánka na semináře o programech Evropské územní spolupráce
Datum publikace: 29.8.2014

Pozvánka na semináře o programech Evropské územní spolupráce

Ministerstvo pro místní rozvoj v spolupráci s krajskými partnery bude pořádat informační semináře k programům nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE a programům meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE a ESPON 2013. Jedná se o nástupce programů, které se realizovali již v období 2007-2013 v rámci programů evropské územní spolupráce.

Semináře jsou určeny pro všechny zájemce, kteří by se rádi dozvěděli o novém nastavení programů CENTRAL EUROPE 2020, DANUBE, INTERREG EUROPE a ESPON 2020 v období 2014-2020.

Cílem seminářů je představit základní charakteristiku, typy podporovaných aktivit, tematické zaměření
a priority, financování a informovat o dalších krocích u programů meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, ESPON 2020 a programů nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE a DANUBE, které budou realizovány na území ČR v období 2014-2020. Záměrem je upozornit na tyto programy, aby možní zájemci o realizaci projektů měli dostatek čas na přípravu projektových žádostí.