ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Pravidla
Datum publikace: 28.4.2015

Pravidla

„Osobnost NNO Jihomoravského kraje“

Vyhlašovatelem a pořadatelem ankety „Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2023“ je Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s.

PRAVIDLA

Základní ustanovení

Tento statut upravuje a stanovuje pravidla ankety, podmínky účasti nominovaných osobností v anketě, způsob rozhodování o vítězi a dalším ocenění nominovaných.

Způsobilost nominované osobnosti

Anketa je otevřena pro všechny uchazeče starší 18 let z Jihomoravského kraje.

Vyhlašovatel ankety si vyhrazuje právo ověřit způsobilost nominovaných osobností. Vyhlašovatel ankety je oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů, které považuje za rozumně nezbytné k účasti v anketě.

Po obdržení nominace bude uchazeč zařazen do seznamu nominovaných kandidátů.

Konání ankety

Anketa „Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2023“ je pořádaná dle následujícího harmonogramu:

Přijímání nominací: 15. 10. – 5. 11. 2023

Hlasování pro nominované osobnosti: 13. 11. – 3. 12. 2023

 

Přihlášení do ankety

Přihlášení je možné vyplněním nominačního formuláře (soubor doc)

Nominační příspěvky musí obsahovat:

a) Informace o nominovaném kandidátovi

veřejné

 • jméno, příjmení, titul:

neveřejné

 • rok narození:
 • adresu:
 • kontakt (telefon/email):

b) Informace o konkrétních aktivitách kandidáta

 • nezisková organizace, v níž působil(a) či působí: a) název organizace
 • b) obec působnosti
 • c) hlavní zaměření činnosti organizace
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • další organizace lze přidat…
 • Pracovní pozice, na níž navrhovaný(á) působil(a) či působí:
 • Počet let práce v neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji:
 • Aktivity navrhovaného v jiných oblastech (např. veřejném sektoru, podnikatelských aktivitách podporujících neziskové organizace apod):
 • Záliby, rodina, koníčky, přání do budoucna:
 • Popis vlastností kandidáta:

Navrhnout lze žijící osobnost působící v nestátním neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji.

Vítěz loňského ročníku je z účasti v nominaci vyloučen.

Počet nominací je omezen jedním kandidátem na jednu nestátní neziskovou organizaci.

Nominovat může kterákoli z nestátních neziskových organizací se sídlem v Jihomoravském kraji nebo pobočka působící v Jihomoravském kraji.

Za správnost údajů o kandidátovi ručí výhradně nominující organizace. Ta uchová i písemný souhlas, ze kterého je patrný souhlas kandidáta s jeho nominací.

Fotografii kandidáta v kvalitním rozlišení lze zaslat spolu s nominačním formulářem.

Fotografie bude spolu s medailonem uveřejněna na www.osobnostnnojmk.cz.

c) Informace o osobě nebo organizaci, která nominaci provádí:

 • jméno a příjmení, titul:
 • celý název organizace:
 • IČO:
 • adresa:
 • kontakt (telefon, email):

Hodnocení

Ze zveřejněných medailonů všech nominovaných osobností může v anketě vybírat a hlasovat každý občan České republiky starší 18 let.

Hlasovat je možné:

 • hlasováním pro vybraného kandidáta prostřednictvím internetové stránky www.osobnostnnojmk.cz, z jedné emailové adresy je možné zaslat maximálně jeden hlas
 • zasláním hlasu příslušnému kandidátovi na hlasovani@annojmk.cz nebo písemnou formou na adresu ANNO JMK, Kounicova 3, 602 00 Brno

Osobností NNO Jihomoravského kraje 2023 se stane nominovaná osobnost s nejvyšším počtem hlasů obdržených prostřednictvím internetového i písemného hlasování.

Hlasování bude ukončeno 3. 12. 2023.

Udělovaná ocenění:

Vítěz ankety získá ocenění „Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2023“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na udělení výjimečných cen a zvláštních uznání.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje shromážděné v průběhu ankety od nominujících, nominovaných i hlasujících budou použity pouze ke kontaktování vyhodnocených účastníků a k oficiálnímu zveřejnění výsledků.

Závěrečné ustanovení

Vyhlašovatel si při zjištění jakéhokoliv porušení regulérního způsobu hlasování vyhrazuje právo tyto neregulérní hlasy z hlasování vyřadit.

Účastník ankety se zavazuje uvádět v anketním formuláři pouze pravdivé údaje.

Výlohy spojené s účastí v anketě nese, pokud není dohodnuto jinak, účastník.

Každý účastník vyjadřuje souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení.