ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / zprávy 2014 / Prezentace ze semináře Jak se mohou neziskové organizace zapojit do komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)
zprávy 2014
Datum publikace: 25.2.2014

Prezentace ze semináře Jak se mohou neziskové organizace zapojit do komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

Na tomto odkazu naleznete všechny prezentace, které zazněly na semináři Jak se mohou neziskové organizace zapojit do komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Nové možnosti v programech evropských fondů v období 2014–2020.
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/seminar-o-komunitne-vedenem-mistnim-rozvoji-115712/