ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Připomínkování Střednědobého plánu sociální politiky JMK
Datum publikace: 17.10.2014

Připomínkování Střednědobého plánu sociální politiky JMK

Na stránkách Jihomoravského kraje: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=39397&TypeID=12  je zveřejněný návrh připravované Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 včetně připomínkového formuláře. Termín pro podání připomínek je stanoven na 20.10.2014.

Dokumenty naleznete také v příloze.