ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2021 / Příspěvek na nákup samoodběrových testů neziskovým organizacím
Zprávy 2021
Datum publikace: 6.4.2021

Příspěvek na nákup samoodběrových testů neziskovým organizacím

Podle informací poskytnutých zdravotními pojišťovnami na oficiálních webových stránkách samotesty-covid.cz budou neziskovým organizacím (spolkům a pobočným spolkům, nadacím a nadačním fondům, církevním právnickým osobám, resp. účelovým zařízením církví, obecně prospěšným společnostem a ústavům) poskytovány příspěvky na nákup samoodběrových testů ve stejném rozsahu jako společnostem podnikajícím v ČR a OSVČ.

Uvedená informace byla na webových stránkách zveřejněna dne 31. 7. 2021 poté, co naše organizace zaslala dotaz týkající se podmínek poskytování příspěvků na povinné antigenní testování příslušným ministerstvům.
V případě, že bude náš dotaz příslušnými orgány zodpovězen a shora uvedená informace potvrzena, zveřejníme ji. V tuto chvíli však i bez toho (s ohledem na oficiální zdroj – webové stránky samotesty-covid.cz, na který odkazuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) je téměř bez pochyb, že neziskové organizace budou mít (od doby, kdy jim byla stanovena povinnost testovat zaměstnance) nárok na poskytnutí příspěvků na nákup samotestů za stejných podmínek jako ostatní osoby podnikající v České republice.