Projekt - vzdělávání dospělých (DV/VD) v Jihomoravském kraji

  • Publikováno: 12. 12. 2013

Projekt řeší problematiku dalšího vzdělávání - vzdělávání dospělých (DV/VD) v Jihomoravském kraji. Akcent je kladen na partnerství vzdělávacích institucí a organizací majících velký vliv na usměrňování dalšího vzdělávání.

Partnerství tvoří Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, Asociace institucí vzdělávání dospělých reprezentovanou žadatelem - firmou BEVE, spol. s r.o. a vzdělávací společností Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. Cílem projektu je vytvořit a ověřit systém nabídky dalšího vzdělávání, stanovit kritéria pro hodnocení kvality vzdělávacích zařízení, vytvořit vzdělávací moduly Lektor vzdělávání dospělých a Pedagogické minimum lektora dalšího vzdělávání a připravit pravidla pro organizování a obsah Týdnů vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji.

V projektu budou pro cílovou skupinu připraveny tyto výstupy:

  • Databáze subjektů působících v DV/VD v JMK
  • Vzdělávacího modulu "Lektor vzdělávání dospělých"
  • Vzdělávací modul "Pedagogické minimum lektora DV/VD"
  • Vzdělávací program "Prezentační dovednosti lektora DV/VD"
  • A další aktivity pro lektory dalšího vzdělávání dospělých

Pokud byste měli zájem o bližší informace nebo přímo o zapojení do tohoto projektu jako lektor nebo instituce vzdělávající dospělé, kontaktujte našeho zástupce v projektu pana Zdeňka Hlouška na e-mailu: hlousek@annojmk.cz

BEVE