ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2020 / Projekt z ESF OP Zaměstnanost „Klíč k pomoci“
Zprávy 2020
Datum publikace: 4.12.2020

Projekt z ESF OP Zaměstnanost „Klíč k pomoci“

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. začala v říjnu letošního roku pracovat na projektu „Klíč k pomoci“, reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012299 z Operačního programu zaměstnanost.

Cílem tohoto projektu je motivace, zvýšení pracovní kompetence a samotné uplatnění na trhu práce osob, pečujících o jinou závislou osobu. Realizace projektu je umístěna v Jihomoravském kraji, především na oblasti Brno-město, Brno-venkov, Znojmo a Hodonín.
Projekt bude probíhat v průběhu 24 měsíců.

Více informací naleznete v příloze.