ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2016 / Projektové záměry sociálního zemědělství
Zprávy 2016
Datum publikace: 17.8.2016

Projektové záměry sociálního zemědělství

Ministerstvo zemědělství aktuálně vyzývá farmy nebo NNO, které spolupracují s farmami, k zasílání projektových záměrů souvisejících se sociálním zemědělstvím. Cílem sběru projektových záměrů a námětů je získat přehled o absorpční kapacitě v jednotlivých krajích. Tato oblast v současnosti není pokryta žádnými dotačními tituly ani z Evropských fondů, ani z národních dotačních titulů. Pokud se z území sejde více námětů z jedné oblasti, které nejsou ovšem zatím financovatelné, bude tato skutečnost vést k iniciování národních dotačních titulů u příslušného ministerstva.Bližší informace zde: http://www.socialni-zemedelstvi.cz/novinky/akcni-plan-strategie-regionalniho-rozvoje-dejte-vedet-o-lokalnich-iniciativach-ktere-dosud-nemaji-prislusnou-podporu.html Projektové záměry z Jihomoravského kraje, prosím, vyplňte do přiloženého formuláře a zašlete na e-mail grulich.tomas@kr-jihomoravsky.cz ideálně v průběhu měsíce srpna.