ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Radek Neužil
Datum publikace: 14.9.2017

Radek Neužil

Pan Radek Neužil již skoro 30 roků nezištně pracuje s dětmi a mládeží, ať už v organizaci YMCA Skaut nebo v Tělocvičné jednotě Sokol Silůvky, jejichž je členem již od svého dětství. Podílí se na organizaci jak sportovních, tak i kulturních a vzdělávacích akcí.

Zajímá ho již desítky let historie regionu a s ním spojené dějiny jednotlivých spolků a organizací v obci. Toto vše soustavně zpracovává.

V roce 2006 založil v obci Silůvky ediční řadu nazvanou „Silůvky včera a dnes“, ve které do dnešních dnů vydal 12 svazků zabývajících se historií obce. Mezi nimi např. publikaci „100 let Tělocvičné jednoty Sokol Silůvky v obrazech a dokumentech 1910–2010“, která získala ocenění za 2 místo v celorepublikové soutěži v kategorii místopisné publikace a publikaci „Škola v Silůvkách (Dějiny školství v obci od roku 1783 do současnosti)“, která zvítězila v kategorii „Kulturní dědictví a podpora tradic“.

Tímto způsobem a také různými tematickými přednáškami a rozsáhlými výstavami se mu daří seznamovat veřejnost s historií regionu.

Mimo to také sbírá místopisné pohlednice a podařilo se mu shromáždit jednu z nejucelenějších sbírek v regionu jihozápadního Brněnska, kterou využívají i muzejní instituce při sestavování tematických výstav.

Při své činnosti spolupracuje s Národním ústavem lidové kultury, okolními muzei a dalšími nadšenci.

Je ženatý a je otcem tří dcer. Svůj volný čas dělí mezi rodinu, historii, přírodu a turistiku.

Nominovala: Renata Elsnerová, Tělocvičná jednota Sokol Silůvky