Ready for life

  • Publikováno: 23. 9. 2020

ANNO JMK v sekci ICM se v letošním roce zapojila do mezinárodního evropského projektu Ready for life, na kterém se podílí spolu s ICM Český Krumlov a slovenskou organizací ZIPCEM.

Cílem projektu je vytvořit funkční, moderní a využívaný nástroj s nabídkou vzdělávacích příležitostí a doplňujících informací adresovaný mladým lidem, pracovníkům s mládeží, dobrovolníkům, pedagogům a dalším nespecifikovaným skupinám v České a Slovenské republice.

Pracovníci s mládeží, pedagogové, oddíloví vedoucí, vedoucí různých kroužků, skautu apod. vyplňte, prosím, tento dotazník: https://www.survio.com/survey/d/prodospelecr
Mládež ve věku 13 - 30 let - vyplňte, prosím, tento dotazník: https://www.survio.com/survey/d/promladecr

Pokud chcete, aby se neformálnímu vzdělávání dostalo místo, které mu v systému vzdělávání právem patří, pošlete tuto informaci těm, jichž se to týká.

 

Štítky: