ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2020 / Ready for life
Zprávy 2020
Datum publikace: 23.9.2020

Ready for life

ANNO JMK v sekci ICM se v letošním roce zapojila do mezinárodního evropského projektu Ready for life, na kterém se podílí spolu s ICM Český Krumlov a slovenskou organizací ZIPCEM.

Cílem projektu je vytvořit funkční, moderní a využívaný nástroj s nabídkou vzdělávacích příležitostí a doplňujících informací adresovaný mladým lidem, pracovníkům s mládeží, dobrovolníkům, pedagogům a dalším nespecifikovaným skupinám v České a Slovenské republice.

Pracovníci s mládeží, pedagogové, oddíloví vedoucí, vedoucí různých kroužků, skautu apod. vyplňte, prosím, tento dotazník: https://www.survio.com/survey/d/prodospelecr
Mládež ve věku 13 – 30 let – vyplňte, prosím, tento dotazník: https://www.survio.com/survey/d/promladecr

Pokud chcete, aby se neformálnímu vzdělávání dostalo místo, které mu v systému vzdělávání právem patří, pošlete tuto informaci těm, jichž se to týká.