ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Renata Elsnerová
Datum publikace: 14.10.2021

Renata Elsnerová

Paní Renata Elsnerová je členkou Tělovýchovné jednoty Sokol Silůvky od roku 1978.
Do výboru kandidovala v roce 2004 a byla zvolena jednatelkou tělovýchovné jednoty.
V TJ Sokol Silůvky se paní Elsnerová podílí nejen na práci vedení, ale i na organizaci turistických
zájezdů pro členskou základnu.

Díky jejím manažerským a organizačním schopnostem se Sokolu v Silůvkách podařilo zajistit
peníze na rekonstrukci sociálního zařízení a přístavbu sprch a technické místnosti místní
sokolovny.

Tělovýchovná jednota Sokol Silůvky pořádá akce nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost.
Každoročně na státní svátek 28. září organizuje tzv. Václavskou vycházku do okolí obce Silůvky.
Nominaci bere paní Renata Elsnerová jako ocenění práce celého výboru.

Nominoval:
Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Silůvky