ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Rozhovor s Janem Mandátem
Datum publikace: 14.6.2016

Rozhovor s Janem Mandátem

Na otázky odpovídá Mgr. Jan Mandát, jednatel firmy Mandát & partneři s.r.o., která je partnerem této ankety.
1. Proč jste se rozhodl podpořit konání 2. ročníku ankety Osobnost NNO JMK 2016?
Lidé z neziskového sektoru stojí často neoprávněně mimo zájem veřejnosti a právě tato anketa může pomoci zviditelnit konkrétní jedince, prospěšné svému okolí.

2. Jak vnímáte roli neziskového sektoru a jeho specifika v životě Jihomoravského kraje?
Neziskový sektor je esenciální složkou každé moderní a vyspělé společnosti. Jeho nezaměnitelnou úlohou je vyplňování těch míst, do kterých státní moc nedosáhne nebo ve kterých neumí pomoci. Lidé z neziskového sektoru vidí skutečné problémy a znají praktická řešení, neovlivněná úřední a politickou zátěží.