ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Rozhovor s JUDr. Michalem Šilhánkem
Datum publikace: 21.6.2016

Rozhovor s JUDr. Michalem Šilhánkem

jednatelem firmy Public Market Advisory, s. r. o.

1. Proč jste se rozhodl podpořit konání 2. ročníku ankety Osobnost NNO JMK 2016?
Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá – věřím lidem, kteří stojí za tímto projektem a věřím, že dělají správnou věc.

2. Jak vnímáte roli neziskového sektoru a jeho specifika v životě Jihomoravského kraje?
Role neziskového sektoru je podle mého názoru obecně složitá, a to nejen v Jihomoravském kraji. Podle mého názoru je nezbytné, aby v našem prostoru neziskový sektor fungoval a plnil role, které mu historicky patří. Bohužel k tomuto se připojují organizace formálně neziskové vytvářející projekty pro projekty, aby mohly čerpat různé dotace a podporu. Výsledky těchto organizací pak mnohdy spočívají ve vytváření odborných knih bez hlubší odbornosti. Přál bych si, aby se neziskový sektor zbavil těchto organizací a mohl tak získat větší renomé ve společnosti a tím i získal důležitější roli v rámci fungování společnosti.