ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Rozhovor s Vladimírem Štěpánem
Datum publikace: 24.8.2016

Rozhovor s Vladimírem Štěpánem

ředitelem Siemens, s.r.o., o.z. Industrial Turbomachinery

1. Co Vás osobně vedlo k podpoře 1. ročníku ankety Osobnost NNO JMK 2015?
Práce v neziskovém sektoru je velmi potřebná, ale bohužel často nedoceněná. Myslím, že by ti, kteří věnují tolik úsilí pomoci druhým, měli získat i veřejné a více viditelné uznání. Anketa Osobnost NNO JMK je jednou z cest, jak těmto velkým lidem dát najevo, že si jich velmi vážíme.

2. Proč jste se rozhodli anketu podpořit i letos?
Minulý ročník nás přesvědčil o tom, že anketa má svůj smysl. Nominované osobnosti z oblasti neziskového sektoru v Jihomoravském kraji nepatří mezi veřejně známá jména, ale po přečtení jejich profilů a šíře činnosti je jasné, že by známá být měla. Věřím, že anketa Osobnost NNO JMK 2016 opět představí mimořádné jedince, kteří se s plným nasazením věnují pomoci druhým, aniž by za to očekávali velké díky, ač si je zaslouží.

3. Jak vnímáte roli neziskového sektoru a jeho specifika v životě Jihomoravského kraje?
Role neziskového sektoru je nezastupitelná. Dosud nebyl vymyšlen dokonalý systém a stát přes veškerou snahu nikdy nemůže zcela naplňovat potřeby všech rovnocenně. Právě v tu chvíli nastupují neziskové organizace, které se snaží vyrovnat tuto disbalanci v oblastech, které jsou mimo hlavní proud. Ať už se jedná o občany, kteří z jakéhokoli důvodu nezapadají do většinové společnosti, nebo ochrana přírody na území tak malém, že se na něj zapomnělo, atd. I proto jsou důležité regionální neziskové organizace; vidí lokálně důležité problémy, které mohou být z globálního pohledu malé, nebo v jiných regionech neakutální. S tímto vědomím se Siemens rozhodl podpořit nejen anketu Osobnost NNO JMK, ale také pravidelně dvakrát ročně vyhlašuje regionální kolo Siemens Fondu pomoci, kde rozděluje pokaždé 250 tisíc korun právě lokálním neziskovým organizacím Jihomoravského kraje.