ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2016 / Seminář Sexuální zneužívání jako specifické trauma: oběti sexuálního zneužívání v dětství mezi námi
Zprávy 2016
Datum publikace: 14.10.2016

Seminář Sexuální zneužívání jako specifické trauma: oběti sexuálního zneužívání v dětství mezi námi

Organizace Persefona z.s., srdečně zve poskytovatele odborných služeb osobám, které se setkali s násilím v blízkých vztazích, na seminář Sexuální zneužívání jako specifické trauma: oběti sexuálního zneužívání v dětství mezi námi, který povede Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.Seminářem chceme podpořit naše dlouhodobé úsilí o zvyšování citlivosti a interdisciplinární spolupráce v problematice sexuálního násilí, se bude konat v úterý 25. 10. 2016 od 8:30 do 17:30 hodin v Hotelu Continental v Brně.
Hlavními témata setkání :

  • Sexuální zneužívání jako specifické trauma
  • Dlouhodobé následky traumatu
  • Potřeby obětí na cestě zotavení se z traumatu
  • Pastorační aspekty

Seminář je vhodný pro psychology, sociální pracovníky, soudní znalce z oboru psychologie, odborníky z oblasti práva, lékařský i nelékařský zdravotnický personál apod.