ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2021 / Slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku ankety Osobnost NNO JMK
Zprávy 2021
Datum publikace: 9.12.2021

Slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku ankety Osobnost NNO JMK

Slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku ankety Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje se uskutečnilo 7.12.2021 v primátorském salonku na Staré radnici v Brně.
Záštitu nad tímto ročníkem opět převzala primátorka Statutárního města Brna paní JUDr. Markéta Vaňková.
I atmosféra místa tak přispěla k slavnostnímu ocenění práce lidí zapojených v neziskovém sektoru. Tato anketa si každý rok klade za cíl zviditelnit jejich nezastupitelné místo v širokém spektru nabídky činností neziskových organizací Jihomoravského kraje.

S nejvyšším počtem hlasů se na 1. místě umístila Mgr. Leona Zemanová.
Paní Leona Zemanová pracuje jako sociální pracovnice – vedoucí střediska odlehčovacích služeb Villa Vlaďka v Lelekovicích, jejímž zřizovatelem je Betanie-křesťanská pomoc z. ú., zaměřená na poskytování sociálních a zdravotních služeb. Obětavě se věnuje klientům, což velmi pozitivně hodnotí zejména rodinní příslušníci.

Na druhém místě se umístil Mgr. Petr Škranc.
Pan Petr Škranc pracuje ve spolku Klára pomáhá z. s., jehož náplní je pomoc pečujícím a pozůstalým.
Zaměření pana Petra Škrance je opravdu široké. Působí nejen jako muzikoterapeut, speciální pedagog a akreditovaný lektor muzikoterapie, bohatá je i jeho lektorská činnost.
Své nadšení a elán předává svým žákům a budoucím kolegům, a prostřednictvím muzikoterapie využívá hudbu jako léčebný prostředek.

Třetí místo obsadila paní Mgr. Blanka Urbánková.
Paní Blanka Urbánková vede spolek SaBBa z. s. – Sdružení aktivní babičky a dědečci.
Činností spolku je prorodinná politika zaměřená na spolupráci, vztahům v rodině i ve společnosti.
Paní Urbánková se věnuje medializaci zdravého životního stylu, realizuje workshopy zaměřené na pohyb, zdraví a dobré vztahy napříč generacemi.

Děkujeme všem, kdo konání této ankety podpořili, i všem, kdo navrženým kandidátům poslali svůj hlas.