ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / Spuštění nové vlny vzdělávacího programu SmartUp Nadace O2
Granty
Datum publikace: 8.3.2016

Spuštění nové vlny vzdělávacího programu SmartUp Nadace O2

V programu SmartUp podporujeme mladé lidi v realizaci jejich zajímavých nápadů, kterými chtějí pomoci v jejich komunitě jako je škola, obec, místní kroužek, aj. Program je určen pro neformální skupiny mladých ve věku 15-26 let. Mladí v programu získají nejen finanční podporu (ze začátku 15 tis. Kč, při pokračování 70 tis. Kč), ale hlavně zkušenosti s vedením svého vlastního projektu, týmu a rozpočtu. V Nadaci O2 jim k tomu nabízíme vzdělání (projektové řízení, komunikace ať již v týmu nebo externí, osobnostní typologie, timemanagement, aj.), mentora a naší každodenní podporu.Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. 3. 2016. Poté bude možné přihlášky podávat průběžně do konce září 2016.Další info o programu  viz http://www.o2smartup.cz/.