ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / zprávy 2013

Tag: zprávy 2013

Připomínky k návrhové části KRP SRLZ 2014-2015
zprávy 2013
Upozorňujeme na možnost připomínkování návrhové části Krátkodobého realizačního plánu Strategie rozvoje lidských zdrojů JmK…
4.11.2013
Program rozvoje JmK 2014-2017 Návrhová část
zprávy 2013
Upozorňujeme na pracovní verzi návrhové části strategického dokumentu Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017. http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=212277&TypeID=2 …
4.11.2013