ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Týdny pro vzdělání dospělých
Datum publikace: 23.9.2014

Týdny pro vzdělání dospělých

Jako každý rok si vám dovolujeme nabídnout účast v aktivitách Týdnů vzdělávání dospělých, které začínají 29. 9. 2014 na Veletrhu odborného vzdělávání a budou probíhat až do 28. 11. 2014.
http://www.najdivzdelavani.cz/

Jako každý rok si vám dovolujeme nabídnout účast v aktivitách Týdnů vzdělávání dospělých. V JMK tato se tato aktivita realizuje ve vzájemné spolupráci AIVD zastoupené krajským koordinátorem a vzdělávací společností BEVE spol.s.r.o., KHK jižní Moravy Úřadu práce České republiky-krajské pobočky v Brně a ANNO JMK. Cílem této aktivity je motivovat účastníky k aktivní účasti ve vzdělávacích aktivitách, zároveň motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce možností využití dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání zaměstnanců.

Týdny vzdělávání dospělých začínají 29. 9. 2014 na Veletrhu odborného vzdělávání, který je součástí mezinárodního strojírenského veletrhu a budou probíhat až do 28. 11. 2014.

Organizátoři budou rádi propagovat vaše aktivity – přednášky, semináře, besedy, workshopy, konference, dny otevřených dveří, ukázky vzdělávacích programů apod., a to na webu najdivzdelavani.cz. Akce budou také uvedeny na letácích a plakátech.

Pokud poskytnete po uskutečnění aktivity foto s krátkým popisem akce, budete opět zařazeni do zpracovávané fotodokumentace a touto formou propagováni.

Pro zapojení do Týdnů vzdělávání dospělých jsou nutné minimálně dvě podmínky a to, že akce jsou veřejně přístupné a neplatí se vstupné.

Návratku zašlete na adresu organizátora v JMK beve@beve,.cz