ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Vladimír Procházka, Bc.
Datum publikace: 21.10.2020

Vladimír Procházka, Bc.

V růžovém sadu, z. ú. , dílna pro lidi s mentálním postižením a autismem
Pan Vladimír Procházka již více než třicet let aktivně pracuje s lidmi s mentálním
postižením a autismem, projekt dílny V růžovém sadu spoluzaložil a vede již téměř 20 let.
Pan Procházka je mnoholetým partnerem brněnského ženského klubu Soroptimist
International, jenž mu v 90. letech zprostředkoval spolupráci s odborníky na autismus u
partnerského klubu v Dánsku.

Během četných osobních návštěv dílny jsme se přesvědčily, že dílna dává klientům
nejenom možnost seberealizace, prostřednictvím budování pracovních návyků využívá a
rozvíjí jejich mentální schopnosti a posiluje jejich vědomí, že jsou platnými členy
společnosti, ale také jim díky výjimečné osobnosti pana Procházky umožňuje smysluplně
trávit čas v pohodovém a inspirativním prostředí.

Kromě práce s klienty pan Procházka každodenně věnuje spoustu energie získávání
prostředků pro udržení chodu dílny.
Ve volném čase se věnuje akvaristice a ochotnickému divadlu.

www.vruzovemsadu.cz , FB V růžovém sadu

Nominovala:
Mgr. et Mgr. Jitka Kratochvílová, Soroptimist International Club Brno I z. s.