ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Vladimír Výleta
Datum publikace: 17.10.2019

Vladimír Výleta

Občanské sdružení Omega Plus

Občanské sdružení Omega Plus v čele s panem Výletou, který je zakladatelem této humanitární
organizace, se již dlouhá léta s láskou věnuje pomoci druhým.
Stejně jako prstů na ruce, i činností občanského sdružení je celkem pět. Omega Plus spolupracuje s
Nadací pro transplantaci kostní dřeně, sbírá kola pro Afriku, půjčuje kompenzační pomůcky, sbírá
oblečení pro sociálně slabé a „chloubou“ organizace je ruční pletení obvazů pro malomocné v
Africe a Indii.

V roce 2016 vyexpedovalo občanské sdružení Omega Plus 35 000 kusů obvazů do těchto
postižených oblastí. Na ručním pletení obvazů se podílí 850 seniorek z celé České republiky, z
Kyjovska je to necelá čtyřicítka seniorek. Výroba jednoho obvazu o délce zhruba 1,5 metru trvá
pletařce 8 hodin. Všechny pletařky i pan Výleta tuto práci dělají bez nároku na finanční odměnu.
Pan Výleta je iniciátorem a koordinátorem všech aktivit sdružení. Sám vozí balíky na poštu, shání
peníze na financování nákladů na materiál i poštu. To je velmi obdivuhodné. Všichni zúčastnění
dělají tuto práci s láskou a s vědomím, že jejich práce má smysl.

Kromě toho se pan Výleta aktivně účastní různých společenských a kulturních akcí, kde přispívá
svými nápady a přímou účastí. Touto nominací vzdáváme panu Výletovi hold a chceme celému
týmu Omegy Plus ukázat, že v tom nejsou sami. Díky naší nominaci se pan Výleta v roce 2017 stal
Dobrovolníkem roku na Kyjovsku.

Pan Výleta je dlouhodobý člen Křesťanské akademie, pořadatel besed a setkání s významnými
osobnostmi. Je také starostou Orelské jednoty Kyjov, župa Šilingrova, Hodonín.

Pan Výleta je velmi aktivní senior, je velice obětavý a dobrosrdečný. Přes svůj věk je stále plný
elánu a nápadů. Je schopen komunikovat na všech úrovních od ministerstev, přes starosty a
podnikatele až po tetičky pletařky či spolubratry v kostele. Zajímá ho vše, co se týká důstojného
života lidí a přes své životní překážky a porážky dokáže brát život s nadhledem a dodává ostatním
optimismus a odvahu jednat podle práva a pravdy.

Navrhl:
celý tým Kyjovského Slovácka, Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.