ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Vlastimil Otáhal
Datum publikace: 14.10.2021

Vlastimil Otáhal

Pan Vlastimil Otáhal je členem Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Husovice, Sokolská župa Dr. Jindry
Vaníčka, která je zaměřena na tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost.
Je dlouholetým organizátorem pobytů v přírodě (pravidelné vycházky v tělocvičné jednotě a župě),
spoluorganizátorem župních kol Zálesáckého závodu zdatnosti (soutěž družstev zahrnující běh v
přírodním prostředí a dále odborně – technickou zdatnost v přírodě, poznávací činnosti a teoretické
vědomosti).

V oblasti neziskového sektoru působí od znovuobnovení Sokola po roce 1989 minimálně 30 let.
Bratr Vlastík Otáhal v roce 2019 oslavil devadesáté narozeniny. I v tomto věku je neustále aktivním
členem své tělocvičné jednoty i sokolské župy. Stále se podílí na organizování výše zmíněných
aktivit.

Nominovala:
Jana Bartoňková
Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka