ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Vratislav Jan Marša, DiS.
Datum publikace: 21.10.2020

Vratislav Jan Marša, DiS.

Církev československá husitská
Verbum et musica

Pan Vratislav Jan Marša působí 17 roků jako farář Církve československé husitské v Brně
a po dobu 20 let je jednatelem spolku Verbum et musica.

Ve své činnosti si klade spolek Verbum et musica za cíl přivést umění do prostoru sídlišť a
městských částí, do anonymity panelových domů a bytových komplexů a to cíleně
volenými akcemi pro jednotlivé generace. Zprostředkovávat tak hudební, výtvarné a
dramatické projekty obyvatelům, kteří za jiných okolností kulturní aktivity nevyhledávají.
Přibližují kulturní aktivity do míst, kde doposud nejsou vůbec nebo tak časté. Zároveň
spolek dbá na sociální aspekt, aby umění bylo dostupné i pro sociálně slabší vrstvy. V
neposlední řadě se snaží o zpřístupnění uměleckých projektů i pro handicapované
občany. Vytváří prostor pro setkání duchovní sféry života s uměním.

Pan Vratislav Jan Marša se ve své práci snaží propojovat kulturu s církevním prostředím,
věnuje se i podpoře kulturních projektů. Je velmi trpělivý, pečlivý a ochotný. Má rád četbu,
divadlo a hudbu.

http://verbumetmusica.com/
http://ccshbrno.cz/

Nominoval:
Mgr. Juraj Dovala
Brněnská diecéze Církve československé husitské