ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / Výzva OPZ Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež
Granty
Datum publikace: 18.8.2015

Výzva OPZ Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

Výzva 32 Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

Podporovanou aktivitou je mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství a intenzivní následnou podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky.

Text výzvy a další informace na  http://www.esfcr.cz/vyzva-032-opz

Příjem žádostí : 1.9. – 30.10.2015